Гръбнакът на европейската индустрияГръбнакът на европейската индустрия
Гръбнакът на европейската индустрия
Металния
сектор
Пълен напред!

Бърз отговор на кризата с COVID-19

Пълен напред!

Разпространението на COVID-19 по света причини тотален срив, повишена смъртност и сериозни смущения в световната икономика. Около 1/3 от работниците и служителите в Европа работят под угроза на промени в условията на труда, а милиони от тях пък са застрашени от уволнявания.

Избрани цели

Пълен напред!

Повишаване на осведомеността на представителите на работодателите относно насърчаваните от ЕС механизми за информация, консултации и участие в предприятията, по-специално на органа на представителите за информиране и консултиране на работниците и служителите/европейските работнически съвети.

Популяризиране на горепосочените механизми за разработване на мерки, съобразени със потребностите на предприятието в рамките на общата стратегия за справяне с коронавирусната криза за намиране на подходящи решения за дадената страна/ местоположение, но без дискриминация заради този аспект, както и за подобряване на общото сътрудничество между работодателите и работещите.

Пълен напред!Пълен напред!

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy