Пълен напред!
Пълен напред!

Проектът

Работен план

План на работата по проекта:

  • Белград, Сърбия – Първоначална среща
  • Варшава, Полша – Семинар 1
  • София, България – Семинар 2
  • Брюксел, Белгия – Симпозиум
  • София, Варшава, Мадрид, Белград, Подгорица – Мероприятие с местно значение

 

Очаква се, че всяка една от дейностите ще поощрява към по-активно участие на работниците и служителите във формалноправния механизъм за изразяване на своето мнение и становище в предприятията от металоиндустрията, където работещите е трябвало да се справят с цикличните смущения, предизвикани от процеси на нагаждане след промяна в заплати и цени. Тези смущения водят към угрози за тяхното здраве и нови императиви за бизнеса, които включват редукция на заетостта, уволнения и преструктуриране на бизнеса. Въпреки опасенията, свързани с бъдещето и изолацията на работниците, от гледна точка на сигурността, мениджмънтът на предприятието разполага с възможности за установяване на контакти с работниците и служителите и изграждане на взаимоотношения, основаващи се на доверието.

Пълен напред!Пълен напред!

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy