Пълен напред!
Пълен напред!

Проектът

Относно проекта

Заглавие на проекта

Пълен напред! Бърз отговор на кризата с COVID-19 в металоиндустрията на ЕС

 

 

Времетраене на проекта

21 месеца – считано от 04.03.2020 г.

 

 

Разпространението на COVID-19 по света причини тотален срив, повишена смъртност и сериозни смущения в световната икономика. Около 1/3 от работниците и служителите в Европа работят под угроза на промени в условията на труда, а милиони от тях пък са застрашени от уволнявания. Всичко това поражда един порочен кръг: безработицата води към ограничаване на потреблението, което пък означава, че пазарът започва да потъва в стопанска криза. Предлаганите дейности и мерки са насочени към металния сектор - фундаментът на европейската индустрия и база за строителния, механичния, автомобилния, инженерния и други сектори. От самото начало на пандемията и свързаните с нея проблеми, пазарът води драматична борба с рецесията. Всяко действие, което касае работната сила, има сериозни дългосрочни последици за предприятието и пазара като цяло. Предлаганите дейности предвиждат двустранен подход за разрешаване на проблема:

 

  1. Обучение относно механизмите за информиране, консултиране и участие в управлението на предприятията, по-специално на мултинационалните компании;
  2. Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни с цел вземане на бързи решения по време на кризата, при което социалният диалог на ниво предприятие играе основна роля при планиране и прилагане на решенията.
Пълен напред!Пълен напред!

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy